Vlaamse Partijen en Hun visie op maatregelen die vastgoedinvesteerders aanbelangen

5 jun 2024 | Vastgoed Blog

De verkiezingen van 9 juni komen dichterbij en de Vlaamse partijen presenteren hun visie op verschillende fiscale thema’s die de kiezer aangaan. Ik behandel hier drie belangrijke onderwerpen die elke vastgoedinvesteerder boeien, zijn de belasting op huurinkomsten, de BTW bij sloop en wederopbouw en het verkooprecht.

Belasting op Huurinkomsten

Tot op heden worden residentiële reële huurinkomsten niet belast. Wel dien je het geïndexeerd KI verhoogd met 40% aan te geven. Maar de mogelijke belastingsverhoging hiervan doen de meeste investeerders teniet door de intrestaftrek. Dus investeerders hopen hier vooral op een behoud van deze fiscaal interessante situatie. Commercieel vastgoed wordt wel belast op de reële huurinkomsten.

N-VA: 

De Nieuw-Vlaamse Alliantie is voorstander van een rechtvaardige belastingheffing en wil eigenaars stimuleren om woningen te verhuren. Ze pleiten voor een verlaagde belasting op huurinkomsten om de huurmarkt toegankelijker te maken en het aanbod te vergroten. Of ze dit dan doelen op het commercieel vastgoed is niet echt duidelijk.

CD&V: 

De Christen-Democraten en Vlaamsen willen de belasting op huurinkomsten behouden, maar met een herziening van de belastingvrije sommen. Zij streven naar een evenwichtige belastingdruk die zowel huurders als verhuurders ten goede komt.

Open VLD: 

De Liberalen pleiten voor een volledige vrijstelling van belasting op huurinkomsten voor particulieren. Zij zien dit als een manier om investeringen in de vastgoedmarkt te bevorderen en de huurmarkt te stimuleren.

Groen: 

Groen wil de belasting op huurinkomsten progressief maken, zodat hogere inkomsten zwaarder belast worden. Dit moet zorgen voor een rechtvaardiger systeem en meer betaalbare huurwoningen. Of dit een rechtstreekse invloed zou hebben op de huurprijzen valt volgens mij te betwijfelen.

Vlaams Belang: 

Deze partij streeft naar een verlaging van de belasting op huurinkomsten voor kleine verhuurders. Ze willen investeringen in de huurmarkt aanmoedigen en de administratieve last voor verhuurders verminderen.

BTW bij Sloop en Wederopbouw

Hier zijn de violen vrij gelijk gestemd en ben ik dus erg benieuwd of een aanpassing naar een algemene en definitieve 6%-regel er dringend terug zal komen. Onder druk van de vorige begrotingscontrole werd  de 21% terug ingevoerd. Iedereen besefte dat dit een economische blunder was en daarom keerde men de klok snel terug maar enkel voor bouwpromotoren.

N-VA: 

De N-VA ondersteunt een verlaagd BTW-tarief van 6% bij sloop en wederopbouw om stadsvernieuwing te bevorderen en leegstand tegen te gaan. Dit moet renovatie aantrekkelijker maken en verouderde gebouwen nieuw leven inblazen.

CD&V: 

CD&V is voorstander van een permanente verlaging van het BTW-tarief naar 6% bij sloop en wederopbouw. Zij zien dit als een cruciale maatregel om verouderde wijken te vernieuwen en energie-efficiëntie te verbeteren.

Open VLD: 

Open VLD pleit eveneens voor een verlaagd BTW-tarief van 6% en wil deze maatregel uitbreiden naar heel België en ook voor de particuliere renovator of investeerder. Hun doel is om de woningmarkt te stimuleren en duurzame vernieuwing aan te moedigen.

Groen: 

Groen steunt een verlaagd BTW-tarief, maar koppelt dit aan strikte duurzaamheidscriteria. Projecten moeten milieuvriendelijk zijn en bijdragen aan energie-efficiëntie om in aanmerking te komen voor het lagere tarief.

Vlaams Belang: 

Ook zij delen dezelfde visie dan N-VA.

Het verkooprecht voor investeerders

Als vastgoedinvesteerder weet je dat we sinds 1 januari 2022 een wijziging kennen van het verkooprecht. Een stijging van 10 naar 12% voor elk pand dat je aankoopt, hetgeen niet je enige eigen woning betreft of ook als het je eerste pand is maar voor verhuur dient. Dit kwam de jonge gezinnen ten goede die hun eerste eigen woning moesten verwerven, want zij betalen nu 3% ipv de vroegere 6%, wat ook de investeerder voor die doelgroep een goede zaak vindt. Echter die 12% weegt toch vaak door om een project wel of niet rendabel genoeg te maken. Daarom zijn velen benieuwd hoe dit zal evolueren.

N-VA: 

De Nieuw-Vlaamse Alliantie pleit voor een stabiel en voorspelbaar fiscaal klimaat om investeringen in vastgoed aan te moedigen. Ze zijn voorstander van een gematigd verkooprecht voor investeerders om de vastgoedmarkt aantrekkelijk te houden, maar willen ook speculatie tegengaan. Daarom overwegen ze een lichte verhoging van het tarief voor kortetermijnverkoop. De lagere kosten bij de aankoop van een eerste eigen woning zal hiermee deels gefinancierd moeten worden.

CD&V: 

Zij willen het verkooprecht voor investeerders verhogen om speculatie tegen te gaan en de doorstroming op de vastgoedmarkt te bevorderen. Ze stellen voor om de inkomsten uit dit verhoogde verkooprecht te gebruiken voor sociale woningbouw en het verduurzamen van woningen.

Open VLD: 

De liberalen zijn tegen hoge verkooprechten voor investeerders. Zij geloven dat lagere verkooprechten de vastgoedmarkt stimuleren en meer investeringen aantrekken, wat uiteindelijk gunstig is voor de economische groei en de werkgelegenheid. Ze pleiten voor een uniforme en lage registratiebelasting voor alle vastgoedtransacties. 

Groen: 

Deze partij wil het verkooprecht voor investeerders verhogen om speculatie te ontmoedigen en de toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters te vergroten. De partij stelt voor om de extra inkomsten te investeren in duurzame woningbouwprojecten en energie-efficiëntieverbeteringen. 

Vlaams Belang: 

Vlaams Belang streeft naar een lager verkooprecht voor particuliere investeerders om investeringen in de vastgoedmarkt te stimuleren. Ze willen echter dat grote beleggers en speculanten een hoger tarief betalen om oneerlijke concurrentie en prijsopdrijving tegen te gaan.

Conclusie

De Vlaamse partijen hebben uiteenlopende visies op de belasting op huurinkomsten en ze zullen elkaar wel vinden op het vlak van het BTW-percentage bij sloop en wederopbouw.

Een groter verschil in visie is er over het te betalen verkooprecht bij investeringspanden. Terwijl partijen zoals CD&V en Groen hogere tarieven voor investeerders willen om speculatie tegen te gaan en sociale en duurzame woningbouw te financieren, pleiten partijen zoals Open VLD en Vlaams Belang voor lagere tarieven om investeringen te stimuleren. N-VA kiest voor een middenweg met gematigde tarieven en specifieke maatregelen tegen speculatie.

Wie weet kan deze informatie sommige investeerders helpen als ze nog in twijfel zitten over welke partij dit jaar hun stem krijgt.

Andere artikelen

Investeren in vastgoed, privé of met vennootschap?

Investeren in vastgoed, privé of met vennootschap?

Ontdek de cruciale verschillen tussen privé investeren in vastgoed of via een vennootschap. Leer over fiscale voordelen, financieringsopties en strategieën voor nalatenschap om de beste keuze te maken voor jouw investeringsdoelen. Lees nu voor deskundige inzichten en tips.

Lees meer
Voor- en nadelen van nieuwbouwappartementen

Voor- en nadelen van nieuwbouwappartementen

Als vastgoedinvesteerder sta je voor talloze mogelijkheden om je kapitaal te beleggen. Eén daarvan is de keuze tussen nieuwbouw of bestaande panden. Investeren in nieuwbouwappartementen heeft zijn eigen voor- en nadelen. We verzamelden de belangrijkste argumenten die...

Lees meer
Woordbreuk op de begrotingsronde

Woordbreuk op de begrotingsronde

Financiële ondersteuningen door de overheid om sneller naar een beter klimaat te evolueren, kennen we al lang en kunnen we zeker toejuichen. Vaak werden ze te snel genomen zodat men er achteraf op moest terugkomen. Denken we maar aan de beruchte...

Lees meer