Lenen voor investeringspand fiscaal interessant of niet meer?

6 feb 2023 | Vastgoed Blog

België en haar complexe structuren zorgen niet alleen voor communautair gekibbel tussen politici, maar het laat zelfs de vastgoedinvesteerder niet onberoerd. Heb je een 2de verblijf of investeer je in meerdere panden om te verhuren, dan moet je de actualiteit goed volgen om nog te weten of je je afbetalingen voor een lening nog fiscaal kan inbrengen of niet.

Vooreerst even verduidelijken van waar de verwarring komt. Dat heeft alles te maken met de bevoegdheidsverdeling tussen de gewesten. In Vlaanderen en Brussel is er al een tijdje geen belastingvoordeel meer voor wie leent voor een eigen woning. De gewesten zijn bevoegd voor het belastingregime als het gaat om de gezinswoning en die 2 gewesten schaften die af. Echter de wetgeving mbt belastingvoordelen of -nadelen voor een 2de verblijf of investeringspand ligt in de handen van de federale overheid en die ruziën al 2 jaar over de eventuele afschaffing ervan. Begrijpen wie begrijpen kan. Maar belangrijk is te weten dat het vandaag nog steeds om een voordeel gaat en dat de pogingen om die voordelen af te schaffen het niet hebben gehaald.

Over welke panden gaat het dan?

Het betreft zowel een 2de verblijfwoning in België of elders in Europa, of om een investeringspand dat je verhuurt.

Geldt het voordeel voor elke lening en op de gehele afbetaling?

Elke mensualiteit of afbetaling bestaat uit 2 delen: de aflossing of kapitaaldeel en het intrestdeel. De betaalde intrestdelen leveren altijd een voordeel op, ongeacht of je een hypotheek afsloot en ongeacht de duurtijd. En belangrijk is te weten dat dit voordeel niet ter discussie staat. Om de terugbetaalde kapitaaldelen fiscaal in te brengen moet de lening wel aan voorwaarden voldoen.  Ze moet minstens tien jaar lopen, gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving en afgesloten bij een bank en betrekking hebben op een woning in de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoeveel belastingvoordeel leveren de betaalde intresten op?

De betaalde intresten zullen ervoor zorgen dat uw tweede verblijf of investering niet of gedeeltelijk belast wordt in de personenbelasting. Een tweede verblijf of verhuurd pand moet u immers altijd aangeven in vak III van uw belastingaangifte. Bij particuliere verhuur wordt dit het geïndexeerd KI verhoogd met 40%. Op basis daarvan wordt door de fiscus het netto belastbaar onroerend inkomen berekend.

Met de zogenaamde federale gewone intrestaftrek worden de betaalde intresten integraal afgetrokken van uw netto belastbaar onroerend inkomen, waardoor deze vaak volledig geneutraliseerd worden. Is je intrestdeel groter dan het netto belastbaar onroerend inkomen van de woning waarop deze lening betrekking heeft, dan mag je het overige deel in mindering brengen van het netto belastbaar inkomen van een ander investeringspand; uiteraard niet van je eigen woning, aangezien die woonst vrijgesteld is in de personenbelasting.

Dit blijft dus wel een erg interessante opportuniteit.

Hoeveel belastingvoordeel leveren de kapitaalaflossingen op?

De betaalde kapitaalaflossingen en de eventuele premie voor een schuldsaldoverzekering kunnen recht geven op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Tot 2.350 euro aan betalingen kunnen recht geven op een belastingvermindering van 30 procent, wat de maximale belastingbesparing op 705 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt. De betalingen die een belastingvoordeel kunnen opleveren, ondergaan een dubbele beperking, afhankelijk van het jaar waarin je de lening afsloot en van je beroepsinkomen. Dit precies invullen vergt heel wat kennis. Als je die niet hebt, laat je je best bijstaan door een expert.

In elk geval conclusie is: Vandaag is en blijft lenen voor een investeringspand fiscaal interessant. Laten we hopen dat ze in Brussel door het gekibbel dit item in de koelkast of liever nog diepvries stoppen.

Andere artikelen

Investeren in vastgoed, privé of met vennootschap?

Investeren in vastgoed, privé of met vennootschap?

Ontdek de cruciale verschillen tussen privé investeren in vastgoed of via een vennootschap. Leer over fiscale voordelen, financieringsopties en strategieën voor nalatenschap om de beste keuze te maken voor jouw investeringsdoelen. Lees nu voor deskundige inzichten en tips.

Lees meer
Voor- en nadelen van nieuwbouwappartementen

Voor- en nadelen van nieuwbouwappartementen

Als vastgoedinvesteerder sta je voor talloze mogelijkheden om je kapitaal te beleggen. Eén daarvan is de keuze tussen nieuwbouw of bestaande panden. Investeren in nieuwbouwappartementen heeft zijn eigen voor- en nadelen. We verzamelden de belangrijkste argumenten die...

Lees meer
Woordbreuk op de begrotingsronde

Woordbreuk op de begrotingsronde

Financiële ondersteuningen door de overheid om sneller naar een beter klimaat te evolueren, kennen we al lang en kunnen we zeker toejuichen. Vaak werden ze te snel genomen zodat men er achteraf op moest terugkomen. Denken we maar aan de beruchte...

Lees meer