KMO portefuille

Vlaio staat voor Vlaams agentschap voor innoveren en ondernemen. VLAIO heeft diverse maatregelen in het leven geroepen om KMO’s te ondersteunen op diverse vlakken. De KMO-portefeuille is zo’n maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf, maar ook kennisverstrekking en training om de financiële toekomst van je bedrijf en/of jezelf te verzekeren. Enkel mits het goed doorstaan van een strenge audit kan je als dienstverlenend bedrijf in aanmerking komen om je diensten deels te laten subsidiëren. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20%. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500.

Concreet wordt je eigen investering als KMO voor ons 3-daags seminar dus beperkt tot 2.310 euro.
Reken hier nog een fiscaal voordeel van 20% op dan is je echte kost slechts 1.848 euro die je later een veelvoud zullen opleveren.

Ga je meteen voor het seminar met jaartraject dan kost dat: 4650 euro excl. BTW
Na subsidie kost dit je nog 3.255 euro excl. BTW
En na je fiscaal voordeel is dit slechts 2.604 euro.