Energiezuinig renoveren, moet dat?

24 jul 2023 | Vastgoed Blog

Europa verscherpte haar klimaatambities: tegen 2030 moeten we met z’n allen geen 40% maar 55% minder CO2 uitstoten. Ten laatste in 2050 wil Europa bovendien het eerste CO2-neutrale continent worden. De gevolgen zullen voelbaar zijn voor iedereen. Maar als burger zullen we ook allemaal verantwoordelijk gesteld worden.

Kort gezegd betekent dit dat we in 2050 evenveel CO2 uitstoten als er wordt opgenomen. Dat kan zowel door natuurlijke opname, dankzij bossen, de bodem en oceanen, als systemen die CO2 opnemen en omzetten in vaste carbonaten die men kan stockeren. De grootste impact ligt echter in uitstootreductie, waarvoor elke sector moet nadenken over hoe hij dit kan realiseren.

De VastgoedFaculteit adviseert niet enkel over rendabel investeren. We gaan nog een stap verder en staan ook stil bij alle uitdagingen waar de sector mee wordt geconfronteerd en denken we mee na over oplossingen.

Het Belgische vastgoed is verouderd

Wist je dat 14% van de totale CO2 -uitstoot van onze woningen komt? Daar knelt meteen het schoentje voor alle huiseigenaars, die mee verantwoordelijk worden voor de reductie.

Het aandeel van vastgoed in de uitstoot is enorm. Vandaag voldoet slechts 5% van de woningen in Vlaanderen aan de strenge normen voor 2050. We hebben dus nog 26 jaar om de resterende 95% naar EPC A-niveau te upgraden en dat is een zware opdracht.

Zeker als je beseft dat slechts weinigen hun EPC-score kennen. En nog minder, slechts 7%, is op de hoogte dat ze recht heeft op heel wat renovatiepremies.

Je C02-uitstoot verminderen met vastgoed

Als vastgoed deel van de oplossing voor de klimaatambities kan zijn, wat moet er dan gebeuren?

Enerzijds moet alle nieuwbouw aan zeer strenge normen onderworpen worden. De meeste nieuwbouwwoningen zijn bijna energie-neutraal, maar het ontbreekt nog aan een sluitend wetgevend kader.

Anderzijds moeten we met zijn allen energievriendelijk gaan renoveren. Daarin spelen de overheid, eigenaars, huurders, als investeerders een rol.

Energiezuinig renoveren: overheidspremies

De Vlaamse regering trekt meer dan 1 miljard euro uit voor wie zijn woning energiezuiniger maakt. Dat is mooi, maar er is nog een gebrek aan urgentie bij de burger. Er is een sensibiliseringsactie nodig om ons allemaal aan het renoveren te krijgen.

Welke verantwoordelijkheden heeft de overheid:

  • de burger stevig bewustmaken van het probleem en wijzen op wat de burger daar zelf aan kan doen
  • duidelijk communiceren waar men recht op heeft en die toegang zo laagdrempelig mogelijk maken
  • informeren op federaal, regionaal en zelfs lokaal vlak
  • lokale klimaatambassadeurs aanstellen die informeren en iedereen richting de juiste informatie, attesten en contacten begeleiden

Het begin zou kunnen zijn om steden en gemeenten te verplichten om per 20.000 huishoudens 1 klimaatambassadeur aan te stellen. Onlangs was er euforie omdat Bart Somers werd gekozen tot klimaatambassadeur voor Europa. Ik zal pas juichen als elke stad of grote gemeente al minstens 1 groene waakhond krijgt.

CO2-uitstoot verminderen van de eigen woning

Energiezuinig renoveren doe je niet enkel voor de samenleving maar ook voor je nageslacht. Als eigenaar wegen de voordelen voor het klimaat dus evenveel door als die voor de eigen portemonnee.

De overheid kan hierin een rol spelen door heel duidelijke, concrete cijfervoorbeelden te bieden. We worden nu eenmaal vaak pas gemotiveerd als we er financieel beter van worden. En dat is hier  absoluut het geval. We moeten met zijn allen wat uitgeven aan ons eigendom om nadien er meer van terug te krijgen. Is dat nu niet net de definitie  van investeren in vastgoed, maar dan op kleine schaal?

Zo maak je je woning energiezuiniger als huurder

Als alle huurders enkel nog kiezen voor een woonst met EPC-label A of B, dan stijgt de vraag dus naar dit type woningen. Hierdoor zullen investeerders of huisbazen sneller geneigd zijn om de vereiste energierenovaties uit te voeren.

Deze groep hiervan overtuigen kan niet moeilijk zijn: met een eenvoudige rekensom toon je snel aan dat een iets hogere huur toch rendeert dankzij de minimale energiekosten.

Energetisch renoveren als investeerder

Ondanks de premies en de potentieel hogere huuropbrengst, blijven veel investeerders toch treuzelen om in te grijpen. De hoge kosten en initieel lager rendement schrikken af. Dat klopt uiteraard ook, maar als investeerder moet je ook zorgen dat je het juiste product kan aanbieden wanneer de vraag naar kwaliteitsvolle woningen stijgt.

Ik voorspel dat er op korte termijn eerst een correctie zal komen, doordat de betere woningen duurder verhuurd zullen worden.

Bovendien, als de overheid wil dat investeerders meer betaalbare en energiezuinige woningen aanbieden, zouden ze ook creatiever mogen zijn en energiesubsidies niet enkel voor eigen woning toekennen! Het zal investeerders stimuleren om sneller over te gaan naar de aanpassingen waar onze aarde om smeekt.

Conclusie: er is nog veel werk aan de winkel om de klimaatdoelstellingen te halen, maar in die uitdaging ligt ook potentieel voor de vastgoedinvesteerder. De overheid speelt een heel grote rol in de sensibilisering maar nog meer in het zorgen dat de subsidies beter terechtkomen.

Andere artikelen

Investeren in vastgoed, privé of met vennootschap?

Investeren in vastgoed, privé of met vennootschap?

Ontdek de cruciale verschillen tussen privé investeren in vastgoed of via een vennootschap. Leer over fiscale voordelen, financieringsopties en strategieën voor nalatenschap om de beste keuze te maken voor jouw investeringsdoelen. Lees nu voor deskundige inzichten en tips.

Lees meer
Voor- en nadelen van nieuwbouwappartementen

Voor- en nadelen van nieuwbouwappartementen

Als vastgoedinvesteerder sta je voor talloze mogelijkheden om je kapitaal te beleggen. Eén daarvan is de keuze tussen nieuwbouw of bestaande panden. Investeren in nieuwbouwappartementen heeft zijn eigen voor- en nadelen. We verzamelden de belangrijkste argumenten die...

Lees meer
Woordbreuk op de begrotingsronde

Woordbreuk op de begrotingsronde

Financiële ondersteuningen door de overheid om sneller naar een beter klimaat te evolueren, kennen we al lang en kunnen we zeker toejuichen. Vaak werden ze te snel genomen zodat men er achteraf op moest terugkomen. Denken we maar aan de beruchte...

Lees meer